μπαλέτο

ωδείο

Ζωγραφική

Στους  δύσκολους καιρούς που ζούμε η καλλιτεχνική αγωγή είναι μια δημιουργική διέξοδος.

Χορωδίες

Θεατρική Ομάδα

Το Θεατρικό Εργαστήριο λειτουργεί κάθε έτος από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο και περιλαμβάνει μια σειρά θεατρικών μαθημάτων.