Μητρώα και Δημοτολόγιο

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης ή βιβλιαρίου υγείας .
Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή.