ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Στατιστικής παρακολούθησης, ποιοτικής & ποσοτικής αξιολόγησης έργου δημοτικής Αρχής

Εμμανουέλα Γεωργακοπούλου

Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης Πολίτη

Χαράλαμπος Καρανάσος

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νίκη Δούκα

Ηλιακού Χωριού

Γιώργος Στιβαχτής

Νέας Γενιάς

Μαρία Αθανασοπούλου