diavoulefsi_banner

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ


Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης εφαρμόζει νέο Κανονισμό Καθαριότητας και η γνώμη σας μετράει!

Στο πλαίσιο βελτίωσης του νέου Κανονισμού Καθαριότητας, ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ζητά την γνώμη των πολιτών.

Λίγα λεπτά από το χρόνο σας αρκούν για να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα και να συμβάλλετε στην βελτίωση της εικόνας της πόλης μας!

Μελετήστε το κείμενο του Κανονισμού, συμπληρώστε τη φόρμα και αποστείλετε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως τις 30/4:

diavoulefsi@likovrisipefki.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο

Φόρμα Υποβολής Προτεινόμενων αλλαγών-βελτιώσεων κάντε click εδώ

ΦΕΚ 5888 Β/2021 ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429/ /15 Δεκεμβρίου 2021 Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.


Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α129) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

Περί Αποβλήτων


Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α92) Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 + Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων


Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α ’ 114/06) «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».


Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’24/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος».


Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».


Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β 357/2016)


ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουάριου 2003»


Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21 -9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο 12 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010).


Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α’ 160/86) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ Α’ 91/02).


ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β’ 1909/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».


ΚΥΑ 114219/97 (ΦΕΚ Β’ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».


ΠΔ υπ’ αριθμ. 82 (ΦΕΚ Α’ 64/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».


Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/96 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων».


ΠΔ υπ’ αριθμ. 116 (ΦΕΚ Α’ 81/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιουμένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

ΠΔ υπ’ αριθμ. 109 (ΦΕΚ Α’ 75/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».


Αριθμ.οικ 146163/12(ΦΕΚ 1537 Β/8-5-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».


Ν. 2939/01 (ΦΕΚ Α’ 179/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)».


Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α’ 101 Αρθρο 119) «Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις».


Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθμ. 4 /2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών».


Αρ. πρωτοικ 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011)«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».


Άρθρο 15 ΚΟΚ (Ν. 2696/99) «Εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λπ.».


Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 1023/2/37-κε/96 (ΦΕΚ Β’ 1028/96) Αστυνομική διάταξη υπ.αριθ.6/96) «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας».


Ν. 2946/01 (ΦΕΚ Α´224/01) «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολ Ν. 2946/01 (ΦΕΚ Α´224/01) «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων ».


Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α’ 191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».


Ν. 4830/21 (ΦΕΚ Α’ 169/21) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις».


ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β’ 383/06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα».


Αριθ. οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326 Β/30-12-2016)«Έγκριση εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015».


ΚΥΑ Αριθμ. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11 -10-2010) : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


ΥΑ Αριθ. ΗΠ/23615/651/Ε103/14 (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014) : Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/ 19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .


Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α’ 263/08) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/ 118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής


ΦΕΚ 4175/Β/23- 122016. Ν. 4496/2017 - ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017.” Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων , προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.