Τα παιδιά εξερευνούν τις κινήσεις στο χώρο, αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται τις σωματικές τους δυνατότητες.

Στόχοι της δραστηριότητας η σωματική ενδυνάμωση μέσω διαφορετικών τεχνικών.

Μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα αποφορτίζονται από τις εντάσεις, συνειδητοποιούν τη θέση τους σαν μονάδες στο χώρο και ταυτόχρονα σαν δυναμικά και δραστήρια μέλη μιας ομάδας.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗ

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

·      17:00-18.00 ΗΛΙΚΙΑΣ  5 – 8 ετών

·      18:00-19.00 ΗΛΙΚΙΑΣ  9 – 12 ετών

ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Εγγραφή: 10 ευρώ

Μηνιαία συνδρομή: 10 ευρώ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Εγγραφή: 15 ευρώ

Μηνιαία συνδρομή: 15 ευρώ

Σημειώνεται ότι θα παρέχεται έκπτωση :

·      35% σε ανέργους (με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000€ -30.000), τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και στους υπαλλήλους του Δήμου.

·      50% σε άνεργους (με ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000€) και πολύτεκνους,

·      15% έκπτωση όταν τρία μέλη και άνω της ίδιας οικογένειας παρακολουθούν την ίδια δραστηριότητα.